Founder
 

B.Sc., L.L.B., B.Mus., Ph.D.


Chancellor

Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (Madhya Pradesh)
Maharishi University of Management and Technology (Chhattisgarh)


President

Maharishi World Peace Movement
Maharishi Institute of Management Group
Maharishi Institute of Information Technology


Director General

Maharishi World Centre of Gandharva Ved Music
Maharishi Global Capital of World Peace, Brahmsthan of India


Chairman

Maharishi Vidya Mandir Schools Group